Disclaimer.

Deze website is eigendom van Novy Nederland B.V.

De op deze website getoonde informatie wordt door Novy Nederland B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Novy Nederland B.V. verstrekt door middel van deze website enkel informatie over producten en diensten. Wijzigingen kunnen door Novy Nederland B.V. zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Novy Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van deze website. Ook voor onjuistheden en onvolledigheden op deze website opgenomen informatie is Novy Nederland B.V. niet aansprakelijk. Novy Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, op de Novy Nederland website zouden voorkomen. Novy Nederland B.V. is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Novy Nederland website zijn gelinked.

Linken naar de website van Novy Nederland B.V.

Indien u een link wenst aan te leggen naar de website van Novy Nederland B.V. (domeinnaam: www.novynederland.nl) of welke digitale uiting van Novy Nederland B.V. dan ook, dan verzoeken wij u dit altijd naar de Homepage te doen. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte stelt als u een link maakt met onze website. Mogelijk kunnen wij u ondersteunen met informatie en beeldmateriaal. Novy Nederland B.V. ondersteunt alleen organisaties met informatie en beeldmateriaal waarmee wij een contract hebben afgesloten.
Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen of telefonisch contact met ons opnemen via onze Binnendienst & Klantenservice:

T +31 (0)88 011 91 10
F +31 (0)88 011 91 99
E info@novynederland.nl